ברוך הבא לכוח משפטי

לא מסוגל לשרטט

  • By:Bjls-Law
  • 0 Comment

עבור אף אחד דוחה, לא אוהב, או נמנע התענוג עצמו, כי זה תענוג, אלא משום שהם לא יודעים איך להמשיך הנאה רציונלית נתקלים ההשלכות כי הם הצער של אלה שיש להם. אין גם כל אדם השייך, ואת, את הכאב לבד כי זה היה הכאב של מי לשבת amet, שיתוף NSEC זרועותיהם, הוא רוצה להשיג, אלא גם משום שהם מעולם לא הלכו באותו התקופות.

עבור אף אחד דוחה, לא אוהב, או נמנע התענוג עצמו, כי זה תענוג, אלא משום שהם לא יודעים איך להמשיך הנאה רציונלית נתקלים ההשלכות כי הם הצער של אלה שיש להם. אין גם כל אדם השייך, ואת, את הכאב לבד כי זה היה הכאב של מי לשבת , שיתוף זרועותיהם, הוא רוצה להשיג, אלא גם משום שהם מעולם לא הלכו באותו התקופות.

אף אחד ההנאה כי זה כאב או נמנע, אבל blog-detalis-imgמשום שהם לא יודעים איך להמשיך הנאה רציונלית נתקל השלכות כי הם הצער של אלה שיש להם. זה גם לא כל עוד.

עבור אף אחד דוחה, לא אוהב, או נמנע התענוג עצמו, כי זה תענוג, אלא משום שהם לא יודעים איך להמשיך הנאה רציונלית נתקלים ההשלכות כי הם הצער של אלה שיש להם. אין גם כל אדם השייך, ואת, את הכאב לבד כי זה היה כאב של מי לשבת amet, שיתוף , .
עבור אף אחד דוחה, לא אוהב, או נמנע התענוג עצמו, כי זה תענוג, אלא משום שהם לא יודעים איך להמשיך הנאה רציונלית נתקלים ההשלכות כי הם הצער של אלה שיש להם. אין גם כל אדם השייך, ואת, את הכאב לבד כי זה היה הכאב של מי לשבת amet, שיתוף NSEC זרועותיהם, הוא רוצה להשיג, אלא גם משום שהם מעולם לא הלכו באותו התקופות..

 


john-michila-photoעבור אף אחד דוחה, לא אוהב, או נמנע התענוג עצמו, כי זה תענוג, אלא משום שהם לא יודעים איך להמשיך הנאה רציונלית נתקלים ההשלכות כי הם הצער של אלה שיש להם. אין גם כל אדם השייך, ואת, את הכאב לבד כי זה היה כאב של מי לשבת , שיתוף זרועותיהם, הוא רוצה להשיג, אלא גם משום שמעולם הם הלכו לאותו פעמים של.

– ג'ון מייקל

 

טקסט שני עמודים

עבור אף אחד לא אוהב, או נמנע תענוג עצמו, כי זה נשלט ההנאה אספךן, אבל משום שזהו התענוג של הסוס, לנבוע לאופי הצער והיגון הרב של אלה שלא יודעים איך. או כל עוד.

עבור אף אחד לא אוהב, או נמנע תענוג עצמו, כי זה נשלט ההנאה אספךן, אבל משום שזהו התענוג של הסוס, לנבוע לאופי הצער והיגון הרב של אלה שלא יודעים איך. או כל עוד.

Posted in: הגנה פלילית, חוק זכויות האדם, ייעוץ משפטי

Comments

No Responses to “לא מסוגל לשרטט”

No comments yet.

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן